Stejná teplota

Teploty dvou míst byly měřeny současně. Teplota ve městě A byla 60 stupňů °F a stoupala konstantní rychlostí 2 stupně za hodinu. Teplota ve městě B byla 40°F a stoupala konstantní rychlostí 10°F za hodinu


Najděte čas v hodinách, kdy je teplota v obou městech stejná

Správná odpověď:

t =  2,5 h

Postup správného řešení:

t1=t2  60+2t=40+10t  60+2 t=40+10 t  8t=20  t=820=2,5  t=25=2,5=2,5 hNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?
Chcete proměnit jednotku rychlosti?
Chcete proměnit jednotky času, např. hodiny na minuty?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: