Akvárium

Akvárium má tvar kvádru a rozměry a = 0,3m, b = 0,85m, c =?, V =?. Jaký objem má těleso, pokud po jeho ponoření do akvária stoupne hladina vody o 28 mm?

Správná odpověď:

V2 =  7,14 l

Postup správného řešení:

a=3 dm b=8,5 dm c=28 mm dm=28:100  dm=0,28 dm  1 dm3 = 1 l V2=a b c=3 8,5 0,28=7,14 l



Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.







Tipy na související online kalkulačky
Chcete proměnit jednotku délky?
Víte objem a jednotku objemu a chcete proměnit jednotku objemu?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: