Pachatel

Pachatelem je číslo, které je menší než číslo 80. Je násobkem pěti a je liché. Kdybychom sečetli počet jednotek a počet desítek tohoto čísla, dostali bychom 8.

Správná odpověď:

x =  35

Postup správného řešení:

x<80 x=25k+5=10k+5 k+5=8 k=3 x=103+5=35



Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.







K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: