Harmonický oscilator

Vypočtěte celkovou energii tělesa provádějícího harmonický kmitavý pohyb, pokud jeho hmotnost je 200 g, amplituda výchylky 2 cm a frekvence 5 Hz. Výsledek zaokrouhlete na 3 desetinná místa.

Správná odpověď:

E =  0,0395 J

Postup správného řešení:

m=200 g kg=200:1000  kg=0,2 kg x=2 cm m=2:100  m=0,02 m f=5 Hz g=9,81 m/s2  T=1/f=1/5=51=0,2 s ω=2π f=2 3,1416 531,4159 1/rad  f = 2  π1    mk   k=ω2 m=ω2 51197,3921  E=21 k x2=21 197,3921 0,022=0,0395 JNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Chcete proměnit jednotku rychlosti?
Chcete proměnit jednotky času, např. hodiny na minuty?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

    Jednotky fyzikálních veličin:

    Téma:

    Úroveň náročnosti úkolu:

    Související a podobné příklady: