Součet členů

Jaký je součet prvních dvou členů AP, pokud d = -4,3 a a3 = 7,5 ?

Správná odpověď:

s =  27,9

Postup správného řešení:

d=4.3 a3=7.5 a2=a3d=7.5(4.3)=595=1145=11.8 a1=a2d=11.8(4.3)=16110=16110=16.1 s=a1+a2=16.1+11.8=27.9Našel si chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.


avatar
K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady:

 • Je dána
  sequence_geo Je dána posloupnost, jejíž první tři členy jsou a1= 70, a2=64, a3=58. 1, rozhodnete, zda se jedna o aritmetickou či geometrickou posloupnost a podle toho určete hodnotu d respektive q. 2, určete hodnotu patnáctého členů posloupnosti. 3, určete, kolikátý č
 • 5 členů
  exponentialFexsDecay Určete součet GP 30, 6, 1,2, jen prvních 5 členů. Jaký je součet všech členů (do nekonečna)?
 • Součet všech členů
  seq_sum Kolik čísel třeba vložit mezi čísla 1 a 25 aby všechna čísla tvořily konečnou aritmetickou posloupnost a aby součet všech členů této skupiny byl 117?
 • Deset členů
  seq_sum Součet prvních 10 členů aritmetické posloupnosti je 120. Jaký bude součet, pokud diference zmenší o 2?
 • Geometrická posloupnost 4
  Koch_Snowflake_Triangles Je dána geometrická posloupnost a6 = 7 a9 = 77. Vypočtěte s25 (= součet prvních 25 členů této posloupnosti).
 • Posloupnost 2
  seq2 Napište prvních 4 členů aritmetické posloupnosti a13=-80, d=-7
 • Posloupnost
  a_sequence Napište prvních 7 členů aritmetické posloupnosti: a1 = -3, d=6.
 • AP - lehký
  sigma Urči prvních 9 členů posloupnosti, pokud a10 = -1, d = 4
 • Posloupnost A
  matematika_icon Napište prvních deset členů posloupnosti, pokud a11 = 22, d=2.
 • Diference
  delta Vypočítejte diferenci aritmetické posloupnosti tak pro součet jejích prvních 17 členů platí: Sn = 5610 a první člen je a1 = 18.
 • Součet dvou čísel
  seq_sum Součet 17 různých přirozených čísel je 154. Určete součet dvou největších z nich.
 • AP posloupnost
  AP V aritmetické posloupnosti je dána diference d = -5, a109 = 518 . a) Určete hodnotu členu a104 b) Určete součet 109 členů.
 • Posloupnost 3
  75 Napište prvních 6 členů aritmetické posloupnosti: a2=14, a8=38
 • 5 členů
  pst3 Napište prvních 5 členů geometrické posloupnosti a určete, zda je rostoucí/klesající: a1= 3 q= -2
 • Posloupnost
  seq Zapište prvních 10 členů této posloupnosti: a1 = -8 a2 = 0 an+2 = an+1 +2 an
 • Gp - 80
  gp Součet prvních čtyř členů geometrické posloupnosti je 80. Určete jich pokud víte, že čtvrtý člen je 9 krát větší než druhý?
 • Součet 35
  numbers Součet tří přirozených čísel, ze kterých je každé následující o 5 větší než předcházející, je 204. Která jsou to čísla?