Průnik - množin

Na sportovní kroužek chodí 15 žáků. 10 žáků chodí na fotbal, 8 žáků chodí na florbal. Kolik žáků chodí na oba kroužky současně?

Správná odpověď:

x =  3

Postup správného řešení:

x=(10+8)15=3Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Zobrazuji 1 komentář:
Kroužek
Do nepovinného cvičení z matiky se přihlásilo M chlapců
Počet přihlášených dívek je o n menší než počet přihlášených chlapců. Určete, kolik žáků je na cvičení, jestliže chybějí 4 dívky a 3 chlapci

1 rok  2 Likes
K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: