Spisovatel

Na besedě s italským spisovatelem bylo 17 děti. 6 dětí si objednalo knihu v italském originále a 12 dětí v překladu. Kolik dětí si objednalo knihu v obou jazycích, pokud si ji tři děti neobjednali?

Správná odpověď:

x =  4

Postup správného řešení:
Našel si chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Zobrazuji 2 komentáře:
#
Žák
moc těšké

#
Žák
HAHA, lehký jak facka

avatarK vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: