Každoročním 5990

Cena auta byla 15000 €. Jakou cenu bude mít auto při každoročním 1% odpisu za 8 let?

Správná odpověď:

x1 =  13800 Eur
x2 =  13841,1704 Eur

Postup správného řešení:

c=15000 eur p=1 % n=8  q=p/100=1/100=1001=0,01 x1=c (1n q)=15000 (18 0,01)=13800 Eur
x2=c (1q)n=15000 (10,01)8=13841,1704 EurNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Naše kalkulačka pro výpočet procent Vám pomůže rychle vypočítat různé typické úlohy s procenty.
Chcete proměnit jednotky času, např. hodiny na minuty?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: