Působením

Působením tíhové síly padá volně puštěné těleso k Zemi. Reakce na tíhovou sílu má stejnou velikost a působí na Zemi v jejím středu. Vysvětlete, proč nepozorujeme pohyb Země k tělesu.

Správná odpověď:

x =  0Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Zobrazuji 1 komentář:
Andrea
protože hmotnost Země je tak násobně větší ako daného tělesa, že změna její polohy, rychlosti je velmi nepatrná, volným okem nepozorovatelná, v podstatě nulová. Podlá gravitačního zákona aj Newtonoveho zákona síly F=M*a, kde M >>m uděluje gravitační síla Zemí velmi nepatrně zrychlení.

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

    Jednotky fyzikálních veličin:

    Úroveň náročnosti úkolu:

    Související a podobné příklady: