Hydraulický lis 2

Vypočti prosím podle Pascalova zákona. Kruppovy stroje byly ve své době známy velkými rozměry. Roku 1861 byl v Essenu uveden do provozu kovářský parní hydraulický lis. Jaký měl obsah průřezu většího pístu, jestliže působením síly 200N na malý píst o obsahu 40cm2 bylo možno vyvinout tlakovou sílu 150kN?

Správná odpověď:

S2 =  30000 cm2

Postup správného řešení:

p1=p2 F1/S1=F2/S2 F1=200 N S1=40 cm2 F2=150000 N  S2=F1F2 S1=200150000 40=30000 cm2Našel si chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.avatarK vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: