Pascalov zákon

Vypočítajte prosím podľa Pascalovho zákona. Kruppove stroje boli vo svojej dobe známe veľkými rozmermi. Roku 1861 bol v Essene uvedený do prevádzky kováčsky parný hydraulický lis. Aký mal obsah prierezu väčšieho piesta, ak pôsobením sily 200N na malý piest s obsahom 40cm2 bolo možno vyvinúť tlakovú silu 150kN?

Správna odpoveď:

S2 =  30000 cm2

Postup správneho riešenia:

p1=p2 F1/S1 = F2/ S2 F1=200 N S1=40 cm2 F2=150000 N  S2=F1F2 S1=200150000 40=200150000 40=2006000000=30000 cm2Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

    Jednotky fyzikálnych veličín:

    Téma:

    Úroveň náročnosti úlohy:

    Súvisiace a podobné príklady: