Pascalovho 29941

Vypočítaj prosím podľa Pascalovho zákona. Petrolej v plechovej nádrži tvaru kvádra dosahuje do výšky 180cm. Vypočítaj silu pôsobiacu na dno s rozmermi 1,5m a 3m, ak hustota petroleja je 820kg na M3.

Správna odpoveď:

F =  65158,02 N

Postup správneho riešenia:

c=180 cm m=180:100  m=1,8 m a=1,5 m b=3 m ρ=820 kg/m3  V=a b c=1,5 3 1,8=1081=8,1 m3 m=ρ V=820 8,1=6642 kg g=9,81 m/s2  F=m g=6642 9,81=65158,02 NNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Tip: premeniť jednotky objemu vám pomôže naša kalkulačka premeny jednotiek objemu.
Tip: premeniť jednotky hustoty vám pomôže naša kalkulačka premeny jednotiek hustoty.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

    Jednotky fyzikálnych veličín:

    Téma:

    Úroveň náročnosti úlohy:

    Súvisiace a podobné príklady: