20000eur 66314

Pan Adam a Pan Milan si vložil každý do své banky 20000eur. Po prvním roce přibylo panu Adamovi 600eur a panu Milanovi 550eur. Jakou úrokovou míru měla každá banka?

Správná odpověď:

p1 =  3 %
p2 =  2,75 %

Postup správného řešení:

v=20000 eur i1=600 eur  p1=100 vi1=100 20000600=20000100 600=2000060000=3%
i2=550 eur  p2=100 vi2=100 20000550=20000100 550=2000055000=411%=2,75%Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Potřebujete pomoci sčítat, zkrátít či vynásobit zlomky? Zkuste naši zlomkovou kalkulačku.
Naše kalkulačka pro výpočet procent Vám pomůže rychle vypočítat různé typické úlohy s procenty.

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Téma:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: