Zapište 3

Zapište výraz n, který je:
a) o 6 větší než dvojnásobek výrazu y;

b) roven druhé odmocnině ze součtu výrazu y a čísla 3;

c) třikrát menší než čtyřnásobek výrazu y.

Správná odpověď:

a = 2y+6
b = sqrt(y+3)
c = 4y/3

Postup správného řešení:

a=2y+6
b=y+3
c=4y/3Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: