Zapište

Zapište výrazem:

a) číslo x zvětšené o jeho polovinu
b) číslo y zmenšené o 20
c) čtvrtinu součtu čísel x a y
d) číslo o 20% větší než z
e) 40% z čísla x

Vaše odpověď:Našel si chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.avatar
Tipy na související online kalkulačky
Naše kalkulačka pro výpočet procent Vám pomůže rychle vypočítat různé typické úlohy s procenty.

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky: