Zmenšené 8350

Zapíšte výrazom:

a) číslo x zväčšené o jeho polovicu
b) číslo y zmenšené o 20
c) štvrtinu súčtu čísel x a y
d) číslo o 20% väčšie ako z
e) 40% z čísla x

Správna odpoveď:

a = x+x/2
b = y-20
c = x+y)/4
d = 1,20*z
e = 0,40*x

Postup správneho riešenia:

a=x+x/2
b=y20
c=x+y)/4
d=1,20 z
e=0,40 xNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Naša kalkulačka na výpočet percent Vám pomôže rýchlo vypočítať rôzne typické úlohy s percentami.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Súvisiace a podobné príklady: