Nikdo

Nikdo nedostal horší známku než trojku, třetina třídy dostala jedničku, dvě pětiny dvojku a osm žáků mělo trojku. Kolik žáků mělo jedničku, dvojku?

Správný výsledek:

a =  10
b =  12

Řešení:


n/3 + 2/5 n + 8 =n
a = n/3
b = 2/5n

n/3 + 2/5•n + 8 =n
a = n/3
b = 2/5•n

4n = 120
3a-n = 0
5b-2n = 0

a = 10
b = 12
n = 30

Vypočtené naším kalkulátorem soustavy lineárních rovnic.
b=12Budeme velmi rádi, pokud najdete chybu v příkladu, pravopisné chyby nebo nepřesnost a ji nám prosím pošlete . Děkujeme!


Zobrazuji 2 komentáře:
#
Žák
Děkuji za výpočet, ale stále mi není jasné jak jste dospěli k výsleku 4n=120. Děkuji za odpověď K.P.

1 rok  1 Like
#
Žák
Žáků celkem...x
jedniček 1/3x
dvojek 2/5x
trojek 8
Řešení: 1/3x+2/5x+8=x   /*15
5x+6x+120=15x
11x+120=15x   /-11
120=4x
x=30
´´´´´´´´´´
Teď dosadit za x
1/3x*30=10
2/5x*30=12
Takže jedniček je 10 a dvojek 2

avatar

Tipy na související online kalkulačky
Máte soustavu rovnic a hledáte kalkulačku soustavy lineárních rovnic?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Další podobné příklady a úkoly:

 • Řešte 2
  eq1 Řešte zajímavou rovnici: (1*x)+(2*x)+(3*x)+(4*x)+(5*x)+(6*x)=100
 • Rovnica
  eq2_2 16+2x-7=5x+10-4x
 • Kořen
  root_quadrat Kořen rovnice ? je rovný nula nebo větší než 0, nebo menší než 0? ?
 • Rovnica
  p1110617 Vyřešte rovnice: 6(x+7)+4(y-5)=12 2(x+y)-3(-2x+4y)=-44
 • Soustava
  parabol_1 Vyřeš soustavu: (x+5)(y-2)=(x-1)(y+1) (x+1)(y+1)=(x+5)(y-1)
 • Z9–I–1 2018 čísla
  hyperbola_1 Najděte všechna kladná celá čísla x a y, pro která platí: 1/x + 1/y = 1/4
 • V množině
  cisla_6 V množině N řešte danou rovnici: 1 – x + x2 - x3 + x4 – x5 + …. + = 1/3
 • Rovnice
  eq1 Rěšte rovnici: 5x-(6x+9)=10x+2-(x+5) Prosím o zkoušku levé i pravé strany. Děkuji.
 • Natěrači
  natieraci Pět nátěračů natře plot za osm dní. O kolik dní se práce protáhne budou-li plot natírat pouze 4 natěrači?
 • Z9–I–3 MO 2019
  reciprocal Pro která celá čísla x je podíl (x+11)/(x+7) celým číslem? Najděte všechna řešení.
 • Rovnice se zlomky
  fractal_3 Nájdi hodnotu x: x-4/3x-5=x+3/10-6x
 • Anténky
  antenas Když mi dáš dvě antény budeme mít stejně a ty když mi zas daš tvé dvě antény budu mít 5× tolik co ty. Kolik mají oba antének.
 • Z5–I–4 MO 2018
  stol_2 V klubovně byly jen židle a stůl. Každá židle měla čtyři nohy, stůl byl trojnohý. Do klubovny přišli skauti. Každý si sedl na svou židli, dvě židle zůstaly neobsazené a počet nohou v místnosti byl 101. Kolik židlí bylo v klubovně?
 • Vnitřní úhly
  triangle_5 Určete vnitřní úhly trojúhelníku ABC, pokud úhel u vrcholu C je dvakrát větší než úhel u vrcholu B a úhel u vrcholu B je o 4 stupně menší než úhel u vrcholu A.
 • 5 traktorů
  tractors_2 5 traktorů orá pole 8 hodin. Za 2 hodiny práce se 1 traktor porouchal. Za jak dlouho zbývající traktory dokončí orbu?
 • Rovnice:
  eq1 Rovnice: 6(x+1)-4(2x+3)=7(x-1)+5(9-x)
 • Prosím 5
  lom_paprsek Prosím, stanov podmínky řešitelnosti rovnice, vyřeš rovnici a proveď zkoušku, x lomeno x na druhou mínus 2x plus1 to celé mínus x+3 lomeno x na druhou mínus 1 to celé rovná se 0 x/(x2-2x+1) - (x+3)/( x2-1) = 0