Zjistěte 7797

Zjistěte, která čísla jsou na číselné ose vzdálena o 7 od čísla 27. Napište jejich součet.

Správná odpověď:

s =  54

Postup správného řešení:

a=277=20 b=27+7=34  s=a+b=20+34=54Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: