Které

Které číslo je na číselné ose stejně vzdálené od čísel -5,65 a 7,25?

Správná odpověď:

x =  0,8

Postup správného řešení:

x=(5.65+7.25)/2=45=0.8Budeme velmi rádi, pokud najdete chybu v příkladu nebo nepřesnost a ji nám prosím pošlete . Děkujeme!


avatar
Tipy na související online kalkulačky
Hledáte pomoc s výpočtem aritmetického průměru?
Hledáte statistickou kalkulačku?

 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1

Související a podobné příklady:

 • Čísla
  number_line Najděte na číselné ose číslo, které má stejnou vzdálenost od čísel:
 • V strede
  number_line Které číslo je na číselné ose uprostřed mezi čtvrtinou pětiny a polovinou třetiny?
 • Úsečka
  abs Která z dvojic čísel ohraničuje na číselné ose nejdelší úsečku: ?
 • Absolútni hodnota 2
  abs1 Určte celé číslo, jehož vzdálenost na číselné ose od čísla 1 je dvakrát menší než vzdálenost od čísla 6.
 • Kolik
  eq2 Kolik je takových trojmístných čísel, které nejsou na číselné ose blíže k číslu 600 jako k číslu 400?
 • Pět čísel v poměru
  arithmet_seq Daných je 5 celých čísel, které jsou v poměru 1: 2: 3: 4: 5. Jejich aritmetický průměr je 12. Určete nejmenší z těchto čísel.
 • Průměr čísel
  seq_moon Jaký je průměr celých čísel od 9 do 52 včetně?
 • Průměr
  avg Aritmetický průměr dvou čísel je 71,7. Jedno z čísel je 5. Vypočítejte druhé číslo.
 • Aritmetický průměr 3 čísel
  arithmet_seq Číslo 2010 můžeme zapsat jako součet 3 po sobě jdoucích přirozených čísel. Určete aritmetický průměr těchto čísel.
 • Zvětšit průměr
  mean_normal Na jaké číslo třeba změnit číslo 4 mezi čísly 4,5,7, 1,0,9,7,8, -3,5 aby se aritmeticky průměr těchto čísel zvětšil o 1,25?
 • Ap osmi čísel
  means_math Číslo 20 je aritmetický průměr daných osmi čísel. Určete jejich součet.
 • Aritmeticky průměr
  ap Aritmeticky průměr pěti čísel je přesně 8. Součet těchto čtyř čísel je 30. Jaké je páté číslo?
 • Doplňte
  arithmet_seq Doplňte číselné řady jiným číslem, které je v pruměru 150: 43 69 87 125 197 211 298
 • Na číselné
  axes_3m Na číselné ose jsou vyznačené obrazy tří čísel: 0, m, 3m-1. Vyznačené dílky jsou stejně dlouhé. a) vyjádřete poměr m:(3m-1) b) na číselne ose vyznačte a popište obraz čísla 1.
 • Převrácená hodnota
  rec_gamma Jaká je převrácená hodnota součtu převrácených hodnot čísel 6 a 5?
 • Součet 35
  numbers Součet tří přirozených čísel, ze kterých je každé následující o 5 větší než předcházející, je 204. Která jsou to čísla?
 • Průměr
  integrales Pokud průměr souboru dat 5, 17, 19, 14, 15, 17, 7, 11, 16, 19, 5, 5, 10, 8, 13, 14, 4, 2, 17, 11, x je -91,74, jaká je hodnota x?