Dvojnásobek 81554

Je třeba určit číslo jehož dvojnásobek zmenšený o 15 je roven číslo 5.

Správná odpověď:

x =  10

Postup správného řešení:


2·x-15=5

2x = 20


x = 20/2 = 10

x = 10

Vypočtené naší jednoduchou kalkulačkou na rovnice.Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: