Kombinácie s opakovaním

Kalkulačka vypočíta koľkými rôznymi spôsobmi sa dajú vybrať k prvkov z množiny n prvkov. S/bez uvažovania poradia, s/bez opakovania. Vypočíta počet variácií, permutácií, kombinácií, variácií s opakovaním a kombinácií s opakovaním:

(n)
(k)

Výpočet:

Ck(n)=(n+k1k)  n=11 k=3  C3(11)=C3(11+31)=C3(13)=(133)=13!3!(133)!=131211321=286

Počet kombinácií s opakovaním: 286