Variácie (bez opakovania)

Kalkulačka vypočíta koľkými rôznymi spôsobmi sa dajú vybrať k prvkov z množiny n prvkov. S/bez uvažovania poradia, s/bez opakovania. Vypočíta počet variácií, permutácií, kombinácií, variácií s opakovaním a kombinácií s opakovaním:

(n)
(k)

Výpočet:

V_k(n) = fraction{n!}{(n - k)!} ; ; V_{ 3} (11) = fraction{ 11!}{( 11 - 3)!} = fraction{ 11!}{ 8!} = 11 * 10 * 9 = 990 ; ;

Počet variácii: 990