Variácie (bez opakovania)

Kalkulačka vypočíta koľkými rôznymi spôsobmi sa dajú vybrať k prvkov z množiny n prvkov. S/bez uvažovania poradia, s/bez opakovania. Vypočíta počet variácií, permutácií, kombinácií, variácií s opakovaním a kombinácií s opakovaním:

(n)
(k)

Výpočet:

V_k(n) =  frac{n!}{(n - k)!} $    $ V_{ 3} (11) =  frac{ 11!}{( 11 - 3)!} =  frac{ 11!}{ 8!}  = 11  * 10  * 9 = 990 $    $

Počet variácii: 990