Najmenší spoločný násobok kalkulačkaNSN(4, 5) = 22×5 = 20


4 = 22
5 = 5
NSN = 22×5 = 20

20 / 4 = 5

20 / 5 = 4

Čo je NSN?

Najmenší spoločný násobok (aj najnižší spoločný násobok, NSN) jedného alebo viacerých celých čísel je najmenšie prirodzené číslo, ktoré je deliteľné všetkými týmito číslami.

Jeden zo spôsobov, ako nájsť najmenší spoločný násobok dvoch čísel je urobiť si zoznam prvočíselných deliteľov každého čísla. Potom vynásobte každé prvočíslo (faktor) najviac koľkokrát sa vyskytuje v ktoromkoľvek čísle. Ak sa ten istý faktor vyskytne viackrát v oboch číslach, vynásobíte tento faktor najväčším počtom výskytov.

             Pre tri alebo viac čísel postupujte obdobne, vynásobte najväčšie nájdené spoločné mocniny prvočíselných faktorov daných čísel.

Pozrite aj deliteľov čísel 4, 5, 20.

Príklady na NSN

 • Tri autobusy
  Tri autobusy MHD ráno vyrážajú spoločne z autobusovej stanice. Prvý autobus sa vracia na stanicu po 18 minútach, druhý po 12 minútach a tretí po 24 minútach. Za ako dlho vyjdú opäť spoločne zo stanice? Výsledok vyjadrite v hodinách a minútach.
 • Krajčírka
  Krajčírke ostal kus plátna kratší ako 5 metrov. Rozhodovala sa, či z neho ušiť sukne alebo šaty. Látky bolo presne toľko, koľko by spotrebovala, keby ju rozstrihali na sukne po 120 centimetroch, alebo na šaty po 180 centimetroch. Aký kus plátna krajčírke
 • Násobok - NSN
  Najmenší násobok čísla 63 a 147
 • Podiel a zvyšok
  Sú dané čísla A = 135, B = 315. Určte najmenšie prirodzené číslo R väčšie ako 1 tak, aby podiely R:A, R:B, boli so zvyškom 1.
 • Okolo záhonu
  Okolo obdĺžnikového záhonu s rozmermi 5,25 m a 3,5 m majú byť vysadené ruže rovnako ďaleko od seba tak, aby sa ruže nachádzali v každom rohu záhonu a spotrebovalo sa ich čo najmenej. a) V akej vzdialenosti ich vysadíme? b) Koľko ruží budete potrebovať?
 • Autobusy
  Na zastávke sa o 10.hodine stretli autobusy číslo 2 a 9. Autobus číslo 2 jazdí v intervale 4 minút a autobus číslo 9 v intervale 9 minút. Koľkokrát sa autobusy na zastávke stretnú do 18,00 miestneho času?
 • Ozubené súkolie
  Ozubené súkolesie je zostavené z dvoch kôl, jedno má 88 a druhej 56 zubov. Koľkokrát sa otočí menšie koleso, aby do seba kola zapadala rovnakými zuby ako na začiatku? Koľkokrát sa otočí väčšie koleso?
 • Autobusy 4
  Intervaly: 1. autobus 40 min. 2. autobus 2h 3. autobus 1h 20min. Za aký čas sa stretnú - čo najskôr?
 • Štyri triedy
  Študenti všetkých 7, 8 a 9 tried v jednej škole môžu nastúpiť do štvorstupu, pětistupu, šestistupu aj sedmistupu a nikto nebude prebývať. Koľko žiakov je priemerne v jednej triede, ak sú v každom ročníku vždy štyri triedy?
 • Nsd a nsn
  Vypočítaj najväčšieho spoločného deliteľa a najmenší spoločný násobok čísel. a) 16 a 18 b) 24 a 22 c) 45 a 60 d) 36 a 30
 • Nsn
  Vypočítaj najmenší spoločný násobok čísel 120, 660 a 210.
 • Lano sa
  Lano sa dá rozrezať na rovnakú dĺžku bez toho, aby vám zostalo lano. Dĺžka môže byť 15cm, 18cm alebo 25cm. Aká je najkratšia možná dĺžka lana?
 • MO Z9–I–3 - 2017
  Roboti Róbert a Hubert skladajú a rozoberajú mlynčeky na kávu. Pritom každý z nich mlynček zloží štyrikrát rýchlejšie, ako ho sám rozoberie. Keď ráno prišli do dielne, niekoľko mlynčekov už tam bolo zložených. O 7:00 začal Hubert skladať a Róbert rozobera
 • Kolportéri
  Štyria roznášajú noviny. Jednému trvá trasa 60 minút, druhému 40 minút, tretiemu 120 minút, štvrtému 80 minút. Ak vyšli naraz o 8 hodine, kedy sa na mieste z ktorého vyšli znovu stretnú?
 • U jazierka
  U jazierka sa zišlo viac ako 30 a menej ako 60 dinosaurov. Štvrtina z nich sa kúpala sedmina pila a zvyšok sa pásol. Koľko ich bolo pri jazierku? Koľko ich bolo?
 • Športovci 3
  Športovci na štadione mohli nastúpiť do dvojstupov, trojstupov, štvorstupov, paťstupov, šesťstupov. Bolo ich viac ako 100 ale menej ako 200. Koľko ich bolo?


slovné úlohy - viacej »