Spoločný 83425

Ak je súčin dvoch čísel 5780 a ich NSD (najväčší spoločný deliteľ) je 17, aký je ich NSN (najmenší spoločný násobok)?

Správna odpoveď:

x =  340

Postup správneho riešenia:

a b = 5780 h=17  5780 = 2 × 2 × 5 × 17 × 17 = 22 × 5 × 172  (A h) (B h)=5780 (A B) h2=5780  x=5780/h=5780/17=340   Skuˊsˇka spraˊvnosti:   a=17 x=17 340=5780 b=(5780/a)=(5780/5780)=1  5780=225172 1 ...  prvocˇıˊslo NSD(5780,1)=1  h1=NSD(a,b)=NSD(5780,1)=1 5780=225172 1 ...  prvocˇıˊslo NSN(5780,1)=225172=5780  l1=NSN(a,b)=NSN(5780,1)=5780Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Chceš si vypočítať najmenší spoločný násobok dvoch alebo viacerých čísel?
Chceš si vypočítať najväčší spoločný deliteľ dvoch alebo viacerých čísel?
Chcete previesť delenie prirodzených čísel - zistiť podiel a zvyšok?

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3   video4

Súvisiace a podobné príklady: