Trojnásobok 83518

NSN( najmenší spoločný násobok) dvoch čísel je 20-násobok ich NSD(najväčší spoločný deliteľ) a (NSN+NSD) = 2520. Ak je jedno číslo 480, koľko bude trojnásobok druhého čísla?

Správna odpoveď:

w =  1800

Postup správneho riešenia:

x=480  NSN(x,y) = 20 NSD(x,y) NSN(x,y)+NSD(x,y) = 2520 NSD(x,y)+ 20 NSD(x,y)= 2520 21 NSD(x,y)= 2520 NSD= 2520/21 = 120 NSN(x,y) = 20   120= 2400  x  y = 120   2400  y=x120 2400=480120 2400=600  w=3 y=3 600=1800Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Chceš si vypočítať najmenší spoločný násobok dvoch alebo viacerých čísel?
Chceš si vypočítať najväčší spoločný deliteľ dvoch alebo viacerých čísel?
Máte sústavu rovníc a hľadáte kalkulačku sústavy lineárnych rovníc?

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3   video4

Súvisiace a podobné príklady: