Najmenší spoločný násobok kalkulačkaNSN(7, 5) = 5×7 = 35


7 = 7
5 = 5
NSN = 5×7 = 35

35 / 7 = 5

35 / 5 = 7

Čo je NSN?

Najmenší spoločný násobok (aj najnižší spoločný násobok, NSN) jedného alebo viacerých celých čísel je najmenšie prirodzené číslo, ktoré je deliteľné všetkými týmito číslami.

Jeden zo spôsobov, ako nájsť najmenší spoločný násobok dvoch čísel je urobiť si zoznam prvočíselných deliteľov každého čísla. Potom vynásobte každé prvočíslo (faktor) najviac koľkokrát sa vyskytuje v ktoromkoľvek čísle. Ak sa ten istý faktor vyskytne viackrát v oboch číslach, vynásobíte tento faktor najväčším počtom výskytov.

Pre tri alebo viac čísel postupujte obdobne, vynásobte najväčšie nájdené spoločné mocniny prvočíselných činiteľov daných čísel.

Pozrite aj deliteľov čísel 5, 7, 35.

Príklady na NSNslovné úlohy - viacej »