Najväčší spoločný deliteľ kalkulačkaNSD(10, 6) = 2


10 = 2×5
6 = 2×3
NSD = 2

10 / 2 = 5

6 / 2 = 3

Čo je NSD?

Najväčší spoločný deliteľ (NSD) z dvoch alebo viacerých celých čísel (aspoň jedno z nich nie je nula), je najväčšie prirodzené číslo, ktoré delí čísla bezo zvyšku.

Pozrite aj deliteľov čísel 2, 6, 10.

Príklady na NSDslovné úlohy - viacej »