Najväčší spoločný deliteľ kalkulačkaNSD(100, 12) = 22 = 4


100 = 22×52
12 = 22×3
NSD = 22 = 4

100 / 4 = 25

12 / 4 = 3

Čo je NSD?

Najväčší spoločný deliteľ (NSD) z dvoch alebo viacerých celých čísel (aspoň jedno z nich nie je nula), je najväčšie prirodzené číslo, ktoré delí čísla bezo zvyšku.

Pozrite aj deliteľov čísel 4, 12, 100.

Príklady na NSDslovné úlohy - viacej »