Najväčší spoločný deliteľ kalkulačkaNSD(12, 5) = 1


12 = 22×3
5 = 5
NSD = 1

12 / 1 = 12

5 / 1 = 5

Čo je NSD?

Najväčší spoločný deliteľ (NSD) z dvoch alebo viacerých celých čísel (aspoň jedno z nich nie je nula), je najväčšie prirodzené číslo, ktoré delí čísla bezo zvyšku.

Pozrite aj deliteľov čísel 1, 5, 12.