Najväčší spoločný deliteľ kalkulačkaNSD(30, 20) = 2×5 = 10


30 = 2×3×5
20 = 22×5
NSD = 2×5 = 10

30 / 10 = 3

20 / 10 = 2

Čo je NSD?

Najväčší spoločný deliteľ (NSD) z dvoch alebo viacerých celých čísel (aspoň jedno z nich nie je nula), je najväčšie prirodzené číslo, ktoré delí čísla bezo zvyšku.

Pozrite aj deliteľov čísel 10, 20, 30.

Príklady na NSDslovné úlohy - viacej »