Najväčší spoločný deliteľ kalkulačkaNSD(35, 420) = 5×7 = 35


35 = 5×7
420 = 22×3×5×7
NSD = 5×7 = 35

35 / 35 = 1

420 / 35 = 12

Čo je NSD?

Najväčší spoločný deliteľ (NSD) z dvoch alebo viacerých celých čísel (aspoň jedno z nich nie je nula), je najväčšie prirodzené číslo, ktoré delí čísla bezo zvyšku.

Pozrite aj deliteľov čísel 35, 420.

Príklady na NSDslovné úlohy - viacej »