Najväčší spoločný deliteľ kalkulačkaNSD(5, 12) = 1


5 = 5
12 = 22×3
NSD = 1

5 / 1 = 5

12 / 1 = 12

Čo je NSD?

Najväčší spoločný deliteľ (NSD) z dvoch alebo viacerých celých čísel (aspoň jedno z nich nie je nula), je najväčšie prirodzené číslo, ktoré delí čísla bezo zvyšku.

Pozrite aj deliteľov čísel 1, 5, 12.

Príklady na NSDslovné úlohy - viacej »