Najväčší spoločný deliteľ kalkulačkaNSD(6, 4) = 2


6 = 2×3
4 = 22
NSD = 2

6 / 2 = 3

4 / 2 = 2

Čo je NSD?

Najväčší spoločný deliteľ (NSD) z dvoch alebo viacerých celých čísel (aspoň jedno z nich nie je nula), je najväčšie prirodzené číslo, ktoré delí čísla bezo zvyšku.

Pozrite aj deliteľov čísel 2, 4, 6.

Príklady na NSDslovné úlohy - viacej »