Najväčší spoločný deliteľ kalkulačkaNSD(9, 20) = 1


9 = 32
20 = 22×5
NSD = 1

9 / 1 = 9

20 / 1 = 20

Čo je NSD?

Najväčší spoločný deliteľ (NSD) z dvoch alebo viacerých celých čísel (aspoň jedno z nich nie je nula), je najväčšie prirodzené číslo, ktoré delí čísla bezo zvyšku.

Pozrite aj deliteľov čísel 1, 9, 20.

Príklady na NSDslovné úlohy - viacej »