Najväčší spoločný deliteľ kalkulačkaNSD(9, 25) = 1


9 = 32
25 = 52
NSD = 1

9 / 1 = 9

25 / 1 = 25

Čo je NSD?

Najväčší spoločný deliteľ (NSD) z dvoch alebo viacerých celých čísel (aspoň jedno z nich nie je nula), je najväčšie prirodzené číslo, ktoré delí čísla bezo zvyšku.

Pozrite aj deliteľov čísel 1, 9, 25.

Príklady na NSDslovné úlohy - viacej »