Vyfarbi

Napíš na papier čísla od 0 do 38. Ak sa dve čísla líšia o 2, vyfarbi ich rovnako. Koľko si vyfarbil dvojíc?

Správna odpoveď:

n =  37

Postup správneho riešenia:

0 2 1 3 2 4 3 5 4 6 5 7 6 8 7 9 8 10 9 11 10 12 11 13 12 14 13 15 14 16 15 17 16 18 17 19 18 20 19 21 20 22 21 23 22 24 23 25 24 26 25 27 26 28 27 29 28 30 29 31 30 32 31 33 32 34 33 35 34 36 35 37 36 38  n=37Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Zobrazujem 1 komentár:
Sofia Uhrincova
dobry den ja som tretiacka ale viem to aj ked sa to v tretej neucime maminka mi pomohla.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Úroveň náročnosti úlohy:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Súvisiace a podobné príklady: