Kombinace bez opakování

Kalkulačka vypočítá kolika různými způsoby se dá vybrat k prvků z množiny n prvků. S/bez uvažování poradí, s/bez opakování. Vypočítá počet variací, permutací, kombinací, variací s opakováním a kombinací s opakováním.

(n)
(k)

Výpočet:

Ck(n)=(nk)=n!k!(nk)!  n=11 k=3  C3(11)=(113)=11!3!(113)!=11109321=1C_k(n) = \dbinom{ n}{ k} = \dfrac{ n! }{ k! (n-k)!} \ \\ \ \\ n = 11 \ \\ k = 3 \ \\ \ \\ C_{{ 3}}(11) = \dbinom{ 11}{ 3} = \dfrac{ 11! }{ 3!(11-3)!} = \dfrac{ 11 \cdot 10 \cdot 9 } { 3 \cdot 2 \cdot 1 } = 1

Počet kombinací: 1