Kombinace s opakováním

Kalkulačka vypočítá kolika různými způsoby se dá vybrat k prvků z množiny n prvků. S/bez uvažování poradí, s/bez opakování. Vypočítá počet variací, permutací, kombinací, variací s opakováním a kombinací s opakováním.

(n)
(k)

Výpočet:

Ck(n)=(n+k1k)  n=11 k=3  C3(11)=C3(11+31)=C3(13)=(133)=13!3!(133)!=131211321=286

Počet kombinací s opakováním: 286Trošku teorie - základy kombinatoriky

Variace

Variace k-té třídy z n prvků je uspořádána k-prvková skupina vytvořená z množiny n prvků. Prvky se neopakují a záleží na pořadí prvků ve skupině (proto uspořádána).
Počet variací vypočítáme snadno použitím kombinatorického pravidla součinu. Pokud máme například množinu n = 5 čísel 1,2,3,4,5 a máme udělat variace třetí třídy, bude jejich V3 (5) = 5 * 4 * 3 = 60.
Vk(n)=n(n1)(n2)...(nk+1)=n!(nk)!
n! voláme faktoriál čísla n a je to součin prvních n přirozených čísel. Zápis s faktoriálu je jen přehlednější, ekvivalentní, pro výpočty je plně dostačující používat postup vyplývající z kombinatorického pravidla součinu.

Permutace

Permutace je synonymický název pro variaci n-té třídy z n-prvků. Je to tedy každá n-prvková uspořádána skupina vytvořená z n-prvků. Prvky se neopakují a záleží na pořadí prvků ve skupině.
P(n)=n(n1)(n2)...1=n!
Typický příklad je: Máme 4 knihy a kolika způsoby jejich můžeme uspořádat vedle sebe v poličce?

Variace s opakováním

Variace k-té třídy z n prvků je uspořádána k-prvková skupina vytvořených z množiny n prvků, přičemž prvky se mohou opakovat a záleží na jejich pořadí. Typickým příkladem je tvoření čísel z číslic 2,3,4,5 a zjištění jejich počtu. Jejich počet podle kombinatorického pravidla součinu vypočítáme:
Vk(n)=nnnn...n=nk

Permutace s opakováním

Permutace s opakováním je uspořádána k-prvková skupina z n-prvků, přičemž některé prvky se opakují ve skupině. Opakování některých (nebo všech ve skupině) snižuje počet takových permutací s opakováním.
Pk1k2k3...km(n)=n!k1!k2!k3!...km!
Typický příklad je zjistit kolik je sedmimístných čísel vytvořených z číslic 2,2,2, 6,6,6,6.

Kombinace

Kombinace k-té třídy z n prvků je neuspořádaná k-prvková skupina vytvořená z množiny n prvků. Prvky se neopakují a nezáleží na pořadí prvků ve skupině. Neuspořádané skupiny se v matematice volají množiny resp. podmnožiny. Jejich počet je kombinační číslo a vypočte se takto:
Ck(n)=(nk)=n!k!(nk)!
Typický příklad na kombinace je že máme 15 žáků a máme vybrat trojice. Kolik jich bude?

Kombinace s opakováním

Zde vybíráme k prvkové skupiny z n prvků, přičemž nezáleží na pořadí a prvky se mohou opakovat. k je logicky větší než n (jinak bychom dostali kombinace obyčejné). Jejich počet je:
Ck(n)=(n+k1k)=(n+k1)!k!(n1)!
Vysvětlení vzorce - počet kombinaci s opakováním se rovná počtu umístění n-1 oddělovačů na n-1 + k míst. Typický příklad je: jdeme si do obchodu koupit 6 čokolád. V nabídce mají jen 3 druhy. Kolik máme možností? k = 6, n = 3 ..

Základy kombinatoriky v slovních úlohách

 • Počet trojúhelníků
  Je dán čtverec ABCD a na každé jeho straně 4 vnitřních bodů. Určete počet všech trojúhelníků s vrcholy v těchto bodech.
 • Olympiáda
  Kolika způsoby se mohou umístit 6 závodníci na medailových pozicích na olympiádě? Na barvě kovu záleží.
 • Pojistka
  Majitel domu je pojištěný vůči živelným pohromám a platí ročně 0,04% z hodnoty domu pojistku 77 Eur. Vypočítejte hodnotu jeho domu. Vypočítejte jaká je pravděpodobnost živelné pohromy, pokud víte že 48% z ceny pojistky jde na úhradu škod.
 • Eso
  Z kompletní karetní sady (32 karet) vytáhneme 1 kartu. Jaká je pravděpodobnost, že vytáhneme eso?
 • Ceny
  Kolika způsoby lze odměnit první, druhou a třetí cenou 9 účastníků sportovní soutěže?
 • Šest chlapci
  Šest chlapci mají dovést dvousedačkou na kopec. Kolik možností existuje?
 • V zahradě
  V zahradě chceme do řady vysadit 5 ovocných stromů, ze kterých jsou tři jabloně a dvě hrušky. Kolika různými způsoby je můžeme uspořádat?
 • Terč je
  Terč je rozdělen na tři pásma. Pravděpodobnost, že střelec zasáhne první pásmo je 0,18, druhé pásmo je 0,22, třetí pásmo je 0,44. Jaká je pravděpodobnost, že mine cíl?
 • Solární elektrárna
  Při výrobě solárních článků se vyrábějí 2% vadných článků. Předpokládejme, že články (buňky) jsou nezávislé a že panel obsahuje 800 buněk. Jaká je přibližná pravděpodobnost, že méně než 20 článků je vadných. (Odpověď s přesností na 3 desetinná místa).
 • V krabici
  V krabici je 5 černých šachových figurek. Kolik figurek bílé barvy máme přidat do této krabice, aby pravděpodobnost vytažení černé figurky byla 1: 4?
 • Klíčivost
  Klíčivost semen určitého druhu mrkve je 96%. Jaká je pravděpodobnost, že vyklíčí alespoň 25 semen z 30?
 • Určete 15
  Určete pravdepodobnost, že při vytažení 3 karet z úplné sady 32 mariášových karet to budou samé žaludy nebo samí králové.
 • Číslo 4002
  Kolik přirozených čísel můžete sestavit z číslic obsažených v čísle 4002? Žádná číslice se v zápisu čísla nesmí opakovat, nicméně ne všechny číslice musí být využity. . Čísla seřaďte vzestupně podle velikosti.
 • Petr a Franta
  Petr a Franta házeli na koš. Každý měl 20 pokusů. Petr se trefil třináctkrát a Franta dvanáctkrát. Vyjádři jejich úspěšnost v procentech.
 • IQ - normálne rozdelenie
  Inteligenční kvocient, (IQ), je standardizované skóre používané jako výstup standardizovaných inteligenčních psychologických testů k vyčíslení inteligence člověka v poměru k ostatní populaci (respektive k dané skupině). Inteligence má přibližně normální r
 • Písemka
  Písemka má 6 příkladů. Studenti mají chybovost 20% a mohou mít maximálně 1 příklad špatně. Jaká je pravděpodobnost, že uspějí?


slovní úlohy - více »