Kombinace s opakováním

Kalkulačka vypočítá kolika různými způsoby se dá vybrat k prvků z množiny n prvků. S/bez uvažování poradí, s/bez opakování. Vypočítá počet variací, permutací, kombinací, variací s opakováním a kombinací s opakováním.

(n)
(k)

Výpočet:

Ck(n)=(n+k1k)  n=7 k=2  C2(7)=C2(7+21)=C2(8)=(82)=8!2!(82)!=8721=28

Počet kombinací s opakováním: 28