Největší společný dělitel kalkulačkaNSD(100, 8) = 22 = 4


100 = 22×52
8 = 23
NSD = 22 = 4

100 / 4 = 25

8 / 4 = 2

Co je NSD?

Největší společný dělitel (NSD) ze dvou nebo více celých čísel (alespoň jedno z nich není nula), je největší přirozené číslo, které dělí čísla beze zbytku.

Viz také dělitelé čísel 4, 8, 100.

Příklady na NSDslovní úlohy - více »