Největší společný dělitel kalkulačka



NSD(4, 9) = 1


4 = 22
9 = 32
NSD = 1

4 / 1 = 4

9 / 1 = 9

Co je NSD?

Největší společný dělitel (NSD) ze dvou nebo více celých čísel (alespoň jedno z nich není nula), je největší přirozené číslo, které dělí čísla beze zbytku.

Viz také dělitelé čísel 1, 4, 9.

Příklady na NSD



slovní úlohy - více »