Největší společný dělitel kalkulačkaNSD(6, 15) = 3


6 = 2×3
15 = 3×5
NSD = 3

6 / 3 = 2

15 / 3 = 5

Co je NSD?

Největší společný dělitel (NSD) ze dvou nebo více celých čísel (alespoň jedno z nich není nula), je největší přirozené číslo, které dělí čísla beze zbytku.

Viz také dělitelé čísel 3, 6, 15.

Příklady na NSDslovní úlohy - více »