Pět číselný sumář

Pro výpočet pět číselného sumařu (souhrnu) zadejte údaje oddělené čárkou (nebo mezerou, tabulátorem, středníkem, novým řádkem apod..). Například: 800,5 -869,1 379,4 513,2 495,2 550,2 598,7 971,5 -323,7 544,9 508,1 889,8 -940,0Pětčíselné shrnutí (sumář)

Päťčíselné shrnutí sestává z těchto pěti statistik:

minimum,
Q1 (první kvartil nebo značka 25%),
medián,
Q3 (třetí kvartil nebo 75% známka),
maximum,

Shrnutí pěti čísly vám poskytuje přibližnou představu o tom, jak vypadá vaše množina dat. Například bude mít vaše nejnižší hodnota (minimální) a nejvyšší hodnota (maximální) nebo tam, kde jsou údaje koncentrovanější. Hlavním důvodem, pro který chcete najít shrnutí s pěti čísly, je najít užitečnější statistiky, jako například interquartile range IQR, někdy nazývaný střed padesát.

Jak zadat data jako frekvenční tabulku?

Jednoduše. Nejprve napište data-prvky (oddělené např. mezerou, čárkou...) pak napište f: a dále pište četnosti (frekvenci) jednotlivých dat. Každý prvek dat musí mít určenou frekvenci, tj. počet vložených čísel před a po f: se musí rovnat. Například:

1.1 2.5 3.99
f: 5 10 15

Jak zadat zgrupené data?

Seskupeny údaje jsou údaje tvořeny agregací individuálních dat do skupin tak, že se rozložení četnosti těchto skupin slouží k analýze dat.

skupinafrekvence
10-205
20-3010
30-4015
Tyto seskupeny data vložíte takto:
10-20 20-30 30-40
f: 5 10 15

Jak zadat data jako kumulatívni frekvenční tabulku?

Podobně jako jednoduchá frekvenční tabulka, ale namísto: napište cf: na druhém řádku. Například:

10 20 30 40 50 60 70 80
cf: 5 13 20 32 60 80 90 100


Kumulativní frekvence se vypočítává přičtením každé frekvence z tabulky rozdělení frekvence k součtu jejích předchůdců. Poslední hodnota se vždy rovná součtu pro všechna data, protože všechny frekvence již byly přidány k předchozímu součtu