Poloměr

Určetě poloměr kruhu, jehož obsah je S = 200 cm².

Správná odpověď:

r =  7,9788 cm

Postup správného řešení:

S=200 cm2 S=πr2  r=S/π=200/3.1416=7.9788 cmNašel si chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.avatarTipy na související online kalkulačky
Hledáte pomoc s výpočtem kořenů kvadratické rovnice?

 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1

Související a podobné příklady:

 • Poloměr
  c2 Jaký poloměr má kružnice s obvodem 28 cm.
 • Obsah 20
  circles Obsah 2 kruhů jsou v poměru 4:9. Větší kruh má průměr 18 cm. Vypočítej poloměr měnšího kruhu.
 • Kruhy 4
  circles 1) vypočítej poloměr kruhu, jehož obsah je 400cm čtvereč. 2) vypočítej poloměr kruhu, jehož obvod je 400cm. 3) vypočítej obvod kruhu, jehož obsah je 400cm čvereč. 4) vypočítej obsah kruhu, jehož obvod je 400cm.
 • Secí stroj
  kombajn Průměr kola secího stroje je 90 cm, Pracovní šíře je 240 cm . Vypočítejte výměru pole otočí - li se kolo 200x?
 • Poloměr
  green_circle Určete poloměr kruhu, jehož obvod i obsah je totéž číslo.
 • Obvod kruhu
  circle_axes Vypočítej obvod kruhu, pokud jeho obsah je 706,5 cm2
 • Vypočti 2
  circle_axes Vypočti obvod kruhu, je-li jeho obsah S = 2119,5 cm2.
 • Kruh
  circle Jak velký je obsah kruhu, pokud jeho obvod je 56,8 cm?
 • Ztrojnásobení stran
  squares4 Pokud ztrojnásobíme délky stran čtverce ABCD, zvětší se jeho obsah o 200 cm2. Jak dlouhá je strana čtverce ABCD?
 • Obsah kruhu
  circle_packing Vypočítejte obsah kruhu, jehož poloměr je 5 dm.
 • Čtvrtkruh II
  quartes_circle Vypočítejte poloměr čtvrtkruhu, jehož obsah se rovná kruhu o poloměru r = 10 cm.
 • Oblouk 7
  CircularSegment Rozpětí oblouku je 247 cm, výška oblouku je 21,5 cm . Jaký je průměr kruhu ?
 • Pravoúhly trojúhelník
  tr Určete obsah pravoúhlého trojúhelníku, jehož délky stran tvoří po sobě jdoucí členy aritmetické posloupnosti a poloměr kružnice opsané tomuto trojúhelníku je 5 cm.
 • Když jsme
  circles Když jsme poloměr kruhu zvětšili o 2 cm, zvětšil se jeho obsah o 40π cm2. Urči poloměr kruhu před zvětšením.
 • Pravoúhlý 27
  triangle_rt1 Pravoúhlý trojúhelník má obsah 225 cm2. Jedna jeho odvěsna je dvakrát větší než druhá. Určete délky jeho odvěsen.
 • Mezikruží
  medzikruzie Poloměr většího kruhu je 8cm, poloměr menšího je 5cm. Vypočítejte obsah mezikruží.
 • Je dán 3
  medzikruzie Je dán kruh K s poloměrem r=8 cm. Jak velký poloměr musí mít menší soustředná kružnice, která rozdělí kruh K na dvě části se stejným obsahem?