Z obsahu polomer

Určite polomer kruhu, ktorého obsah je S = 200 cm².

Správna odpoveď:

r =  7,9788 cm

Postup správneho riešenia:

S=200 cm2 S=πr2  r=S/π=200/3.1416=7.9788 cmNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.avatarTipy na súvisiace online kalkulačky
Hľadáte pomoc s výpočtom koreňov kvadratickej rovnice?

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Súvisiace a podobné príklady:

 • Kruh 25
  blue_circle Vypočítaj priemer kruhu, ktorého obsah S = 78,5 cm2.
 • Kruhy 4
  circles 1) vypočítajte polomer kruhu, ktorého obsah je 400 cm štvorcových 2) vypočítajte polomer kruhu, ktorého obvod je 400 cm. 3) vypočítajte obvod kruhu, ktorého obsah je 400 cm štvorcových 4) vypočítajte obsah kruhu, ktorého obvod je 400 cm.
 • Kruh
  circle Aký veľký je obsah kruhu, ak jeho obvod je 18,2 cm?
 • Polomer
  green_circle Určte polomer kruhu, ktorého obvod aj obsah je to isté číslo.
 • Štvrťkruh II
  quartes_circle Vypočítajte polomer štvrťkruhu, ktorého obsah sa rovná kruhu s polomerom r=17 cm.
 • Polomer kružnice
  circle_axes Vypočítajte polomer kružnice, ktorej dĺžka je o 107 cm väčší ako jej priemer.
 • Strojnásobenie
  squares4 Ak strojnásobime dĺžky strán štvorca ABCD, zväčší sa jeho obsah o 200 cm2. Aká dlhá je strana štvorca ABCD?
 • Medzikružie 3
  medzikruzie Polomer väčšieho kruhu je 8cm, polomer menšieho je 5cm. Vypočítaj obsah medzikružia.
 • Vypočítaj 112
  circle_axes Vypočítaj priemer kruhu ktorého obsah v cm2 a obvod v cm sú vyjadrené rovnakým číslom.
 • Polomer 5
  circle_packing Vypočítaj obsah kruhu, ktorého polomer je 5 dm.
 • Polomer
  kruh Vypočítaj polomer kruhu ak obvod a obsah sú v pomere 2:5.
 • Parametre kruhu
  circle_axes Nájdite parametre kruhu v rovine - súradnice stredu a polomer: x2+(y-3)2=14
 • Obsah PT 4
  tr Určte obsah pravouhlého trojuholníka, ktorého dĺžky strán tvoria po sebe idúce členy aritmetickej postupnosti a polomer kružnice opísanej tomuto trojuholníku je 5 cm.
 • Okná
  okno2 Každe z nich má širku 218 cm a obsah 10 900 cm2. Vypočitajte výšku okna.
 • Obvod kruhu
  squares Vypočítajte obvod kruhu v dm, ktorého polomer sa rovná strane štvorca s obsahom 0,49 dm2?
 • Obvod a obsah kruhu
  circle5 Obvod kruhu je 150,72 centimetrov. Vypočítaj obsah kruhu.
 • Urči polomer
  circles Urči polomer kružnice, ktorej dlzka je 21,98 cm