Rovnoměrným 21953

Bednu o hmotnosti 50 kg zvedáme na železniční vagón rovnoměrným pohybem po dráze 3m. Použijeme pevnou kladku. Jakou táhlou silou působíme na volný konec lana?

Správná odpověď:

F =  1471,5 N

Postup správného řešení:
Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

    Jednotky fyzikálních veličin:

    Téma:

    Úroveň náročnosti úkolu:

    Související a podobné příklady: