Konjugované

Najděte dvě imaginární čísla, jejichž součet je reálné číslo. Jak souvisí tyto dvě imaginární čísla?
Jaký je jejich součet?

Správná odpověď:

Sum =  0

Postup správného řešení:

Answer is a conjugate pair of imaginary numbers (its real parts is zero).
The two imaginary numbers that add up to a real number would be ni and -ni, because ni + (-ni) = ni - ni = 0; where 'n' is any real number, no zero. Thus, the sum of this two imaginary numbers become a real number 0.

ie...{3i;3i} Σ=3i+(3i)=0Našel si chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.avatarTipy na související online kalkulačky

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady:

 • Moivrovka
  sqrt3_complex Existují dvě různá komplexní čísla z taková, že z na třetí se rovná 1 a současně z není rovno 1. Vypočtěte součet těchto dvou čísel.
 • Dvě čísla
  numbers2 Jsou dány dvě čísla. Jejich součet je 30. Vypočteme šestinu většího čísla a tuto šestinu připočteme k oběma číslům. Dostaneme tak nová čísla jejichž poměr je 5:7. Které dvě čísla byly dány?
 • Najdi
  eq222 Najdi dvě za sebou jdoucí přirozená čísla, jejichž součin je o 1 větší než jejich součet. Hledaná část je vyjádřena zlomkem, jehož čitatel je rozdíl těchto čísel a jmenovatel je jejich součtem.
 • Dvě čísla 8
  number_line Rozdíl dvou čísel je -85. Jejich součet je 89. Urči tato čísla.
 • Dve čísla
  maxwells-equation Mám dvě čísla. Jejich součet je 140. Jedna pětina prvního čísla se rovná polovině druhého čísla. Určete tyto neznámé čísla.
 • Dvě čísla 9
  numbers2 Součet dvou celých čísel je 3 a jejich rozdíl je 7. Urci neznámá čísla.
 • Číslo
  numbers Číslo se skládá ze dvou číslic. Součet číslic je 11. Pokud jsou číslice zaměňovány, původní číslo se zvýší o 9. Najděte původní číslo
 • Im>0?
  ReIm Je číslo 6i kladné?
 • Tři členy GP
  exp_growth Součet tří čísel v GP (geometrické posloupnosti) je 21 a součet jejich čtverců je 189. Najděte tato čísla.
 • Najdi tři čísla
  numbers Najdi tři čísla tak, aby druhé číslo bylo 4 krát větší než první a třetí bylo o 5 menší než druhe číslo. Jejich součet je 67.
 • Najděte 2
  number_line Najděte tři po sobě jdoucí celá čísla, jejichž součet je -693.
 • Jsou dána 2
  number_line Jsou dána dvě čísla . Druhé číslo je pětkrát větší než první číslo a druhá mocnina prvního čísla se rovná 3/5 druhého čísla, určete součet obou čísel a všechny jeho dělitele.
 • Ciferný součet
  numbers2 Kolik je čísel menších než 222, jejichž ciferný součet je 8?
 • Číslo 215
  215_num Z čísla 215 můžeme vytvořit čtyřmístné číslo tím, že mezi jeho číslice vepíšeme jakoukoli další číslici. Takto jsme vytvořili dvě čtyřmístná čísla, jejichž rozdíl je 120. Jaká dvě čtyřmístná čísla to mohla být?
 • Moivre 2
  moivre_complex Najděte třetí odmocniny z 125(cos 288° + i sin 288°).
 • GP - šestý člen
  seq_sum Najděte součet členy geometrické posloupnosti 3, 15, 75,. .. po šestý člen.
 • Dvě čísla
  numbers Najděte dvě čísla, jejichž rozdíl i podíl je 2.