Najděte 2

Najděte tři po sobě jdoucí celá čísla, jejichž součet je -693.

Správná odpověď:

a =  -232
b =  -231
c =  -230

Postup správného řešení:


a+(a+1)+(a+2)=-693

3a = -696

a = -232

Vypočtené naší jednoduchou kalkulačkou na rovnice.
b=a+1=(232)+1=231
c=b+1=(231)+1=230Našel si chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.avatar
Tipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady:

 • 3 celá čísla
  plusminus Tři po sobě jdoucí celá čísla mají součet 51. Jaké jsou tyto celá čísla?
 • Sudá čísla
  numbers Součet čtyř po sobě jdoucích sudých čísel je 92. Urči tato čísla.
 • Najdi 5
  numbers Najdi tři po sobě jdoucí čísla, jejichž součet je 630 000.
 • Součet 10
  eq222 Součet dvou po sobě jdoucích přirozených čísel a jejich trojnásobku je 92. Určete tato čísla
 • Čísla
  apple Součet čtyř po sobě následujících přirozených čísel je 90. Určete tato čísla.
 • Určete 5
  numberline Určete součet tří po sobě jdoucích přirozených čísel takových, že součet prvního a třetího čísla je 368.
 • Urči tři
  numbers2 Urči tři po sobě následující přirozená čísla, jejichž součet je 66.
 • Liché čísla
  friends4 Součet čtyř po sobě jdoucích lichých čísel je 1048. Určitě tato čísla ...
 • Součet tří čísel
  numbers34 Součet tří čísel, z nichž každé je o 10% větší než předcházející, je 662. Urči daná čísla.
 • Aritmetická posloupnost
  postupnost1 V AP platí: 5a2 + 7a5 = 90 s3 = 12 Vypočítej první člen a =? a diferenci d =?
 • Cifry
  seq Ukažte, že pokud x, y, z jsou 3 po sobě jdoucí nenulová cifry, tak zyx-xyz = 198, kde zyx a xyz jsou třímístné čísla vytvořeny z cifer x, y, z.
 • Čísla roku 2016
  2016_hny Součet tří po sobě jdoucích celých čísel je 2016. Která čísla to jsou?
 • Nadmořská výška
  more Určete rozdíl nadmořských výšek vrcholu Sněžky (1 602 m n. M. ) a hladiny Mrtvého moře (-394 m n. M. ).
 • Součet 20
  seq Součet čtyř po sobě následujících přirozených čísel je 114. Určete je.
 • Zbytky
  dividing Daná je množina čísel { 170; 244; 299; 333; 351; 391; 423; 644 }. Dělte tato čísla číslem 66. Určete množinu zbytků a jako výsledek udejte součet těchto zbytků.
 • Harry
  land Harry Thomson koupil velký pozemek ve tvaru obdélníku s obvodem 90 metrů. Rozdělil ho na tři obdélníkové parcely. Kratší stranu mají všechny tři parcely stejně dlouhou, jejich delší strany jsou tři za sebou jdoucí přirozená čísla. Zjisti rozměry každé par
 • Součet 18
  numberline Součet čtyř po sobě následujících celých čísel, z nichž každé následující je o 5 větší, než předcházející, je 2. Určete tato čísla.