3 celá čísla

Tři po sobě jdoucí celá čísla mají součet 51. Jaké jsou tyto celá čísla?

Správná odpověď:

a =  16
b =  17
c =  18

Postup správného řešení:

a+(a+1)+(a+2)=51  3a=48  a=16=16
b=a+1=16+1=17Našel si chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.avatarTipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady:

 • Najděte 2
  number_line Najděte tři po sobě jdoucí celá čísla, jejichž součet je -693.
 • Určete 5
  numberline Určete součet tří po sobě jdoucích přirozených čísel takových, že součet prvního a třetího čísla je 368.
 • Urči tři
  numbers2 Urči tři po sobě následující přirozená čísla, jejichž součet je 66.
 • Součet 21
  numbers Součet pěti po sobě jdoucích lichých čísel je 35. Která jsou to čísla?
 • Z knihy
  books Z knihy je vytržen 1 list. Součet čísel stránek všech zbývajících listů je 15 000. Jaká čísla měly stránky na listu, který byl z knihy vytržen?
 • Sudá / lichá čísla
  parne_neparne a / Pomocí proměnné n zapište dvě za sebou následující sudá čísla. b / Součet tří po sobě jdoucích lichých čísel je 333. Které jsou to čísla?
 • Jaroslav
  eq222 Jaroslav s dědečkem často hrál matematické hry. Dědeček mu zadal následující hádanku: Součet čtyř po sobě jdoucích sudých čísel je 116. Jaké to jsou?
 • Čtyři čísla
  tiles2 Určete taková čtyři po sobě bezprostředně jdoucí celá čísla, aby součin prvních dvou byl o 70 menší než součin následujících dvou.
 • Voda
  tanks Smíchejte 38 l vody, která má teplotu 77 °C, 61 l vody teplé 50 °C a 56 l vody teplé 51 °C. Jaká je teplota smíšené vody ihned po smíchání?
 • Najdi 5
  numbers Najdi tři po sobě jdoucí čísla, jejichž součet je 630 000.
 • Tří čísla 5
  fun3 Součet tří čísel je 287. Tato čísla jsou v poměru 3:7:1/4 Urči tato čísla
 • Tří čísla 6
  numbers2 Součet tří po sobě následujících celých čísel se rovná trojnásobku prostředního čísla. Určete tato čísla.
 • Součet 35
  numbers Součet tří přirozených čísel, ze kterých je každé následující o 5 větší než předcházející, je 204. Která jsou to čísla?
 • Čísla roku 2016
  2016_hny Součet tří po sobě jdoucích celých čísel je 2016. Která čísla to jsou?
 • Dva listy
  books Z knihy vypadli dva za sebou jdoucí listy. Součet čísel na stranách vypadnutých listů je 154. Jaké číslo má poslední strana vypadnutých listů?
 • Součet 10
  eq222 Součet dvou po sobě jdoucích přirozených čísel a jejich trojnásobku je 92. Určete tato čísla
 • Součet
  eq1 Součet pěti po sobě jdoucích lichých čísel je 75. Zjisti, součet druhého a čtvrtého z nich.