Celé čísla

Tri po sebe idúce celé čísla majú súčet 51. Aké sú tieto celé čísla?

Správna odpoveď:

a =  16
b =  17
c =  18

Postup správneho riešenia:

a+(a+1)+(a+2)=51  3a=48  a=16=16
b=a+1=16+1=17Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.avatarTipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Súvisiace a podobné príklady:

 • Neznáma
  UnknownX Ak k neznámemu číslu pripočítame 21, výsledok vydelíme 6 a následne odpočítame 51, dostaneme opäť toto neznáme číslo. Určte neznáme číslo ...
 • Neparné čísla
  friends4 Súčet štyroch po sebe idúcich neparných čísel je 1048. Určite tieto čísla...
 • Trojnásobok
  eq222 Súčet dvoch po sebe idúcich prirodzených čísel a ich trojnásobku je 92. Určte tieto čísla.
 • Súčet 38
  eq222 Súčet druhých mocnín dvoch po sebe bezprostredne nasledujúcich prirodzených čísel je 1201. Určite tieto čísla.
 • Štyri čísla
  tiles2 Určite také štyri po sebe bezprostredne idúce celé čísla, aby súčin prvých dvoch bol o 70 menší ako súčin nasledujúcich dvoch.
 • Súčet troch čísel
  fun3 Súčet troch čísel je 287. Tieto čísla sú v pomere 3: 7: 1/4 Urči tieto čísla
 • Koľko 51
  numbers Koľko štvorciferných čísel môžeme zostaviť z číslic 2, 6, 3, 5, 1 a 9, ak sa číslice v čísle nemôžu opakovať?
 • Sú párne
  numbers Súčet štyroch po sebe idúcich párnych čísel je 92. Určte tieto čísla.
 • Súčet 32
  eq1 Súčet piatich po sebe idúcich nepárnych čísel je 75. Zisti, súčet druhého a štvrtého z nich.
 • Celé čísla 3
  numbers2 Nájdi dve celé čísla, ktorých súčet je menší ako ich rozdiel.
 • Tri čísla
  2016_hny Súčet troch po sebe idúcich celých čísel je 2016. Ktoré čísla to sú?
 • Zvyšky
  dividing Daná je množina čísel { 170; 244; 299; 333; 351; 391; 423; 644 }. Deľte tieto čísla číslom 66. Určite množinu zvyškou a ako výsledok udajte súčet týchto zvyškov.
 • Zistite,
  numberline Zistite, ktoré čísla sú na číselnej osi vzdialené o 7 od čísla 27. Napíšte ich súčet.
 • Súčet 31
  numbers Súčet troch po sebe idúcich prirodzených čísel je 864. Urči najmenšie z nich.
 • Súčet 25
  numbers Súčet troch prirodzených čísel, z ktorých každé následujúce je o 5 väčšie ako predchádzajúce, je 204. Ktoré sú to čísla?
 • Zadanie
  math Zadanie je: vyjmi pred zátvorku najväčšieho deliteľa 51a+34b+68 121y-99z+33
 • Súčet
  seq Súčet štyroch po sebe nasledujúcich prirodzených čísel je 114. Určte ich.